How to remove duplicate imported items in Outlook, Outlook çift emaillerin silinmesi.

Manual Outlook Duplicate Remover

The manual trick to remove Outlook duplicates is so easy and safe to perform. Just follow the steps shown below to know how to remove Outlook duplicates:

Step 1: Launch Microsoft Outlook client on your system. Now select the folder from which you want to remove the duplicate items.

Step 2: On the View tab, click Change View option.

Step 3: Now change the folder view to table type view.

Note: Click Manage Views... check the view mode which you're currently on, i.e. either folder view or table view.

Step 4: On the Manage All Views window, check the view type.

Note: Use the following combinations of views and fields:

Calendar with appointments; contacts with phone list; inbox with messages; journal with entry list; and notes with notes list.

Step 5: Now right-click the column heading, and then click Field Chooser in the options.

Step 6: At the top of Field Chooser, select a field from the list.

Step 7: Now drag down the Modified field to the table heading.

Step 8: The duplicate items you want to remove must have a unique date from the original set of items. Therefore, click the modified heading to sort the items by this field.

Step 9: Now select the items you want to remove. And finally, hit Delete button to delete the selected items permanently.

Cyberoam SSL Client (OPEN VPN) yükleme hatası

Windows 10 yada 8 işletim sisteminde Cyberoam SSL Client programını yüklerken Tap win32 device driversürücüsünü yüklemeye çalışırken böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.Çözüm için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayınız.

Hata:
an error occurred installing the tap win32 device driver

1 – cmd.exe ‘yi yönetici olarak çalıştırın.

netwebo-cmd.exe

 

2 – CMD komut istemine şu komutları sırası ile girin

netwebo-komut

Komut 1 : bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS

Komut 2 : bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON

Yukarıdaki işlemleri yapmadan da linkteki bat dosyasını indirip yönetici olarak çalıştırdığınızda aynı işlemleri otomotatik yapabilirsiniz.

3 – Başlat – Çalıştır – GPEdit.msc yazarak Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi‘ni açın

netwebo-gpedit.msc

 

User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Driver Installation -> Code signing for drivers

Kullanıcı yapılandırılması -> Yönetim Şablonları -> sistem -> Sürücü yükleme -> Aygıt sürücüleri için kod imzalama ‘ seçeneğini “Devre dışı bırakıldı” olarak işaretleyip uygula butonuna basın.

 

4- Başlat – Çalıştır – regedit.exe yazarak regedit ‘i açıyoruz.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing

BehaviorOnFailedVerify değerini 0 yapıyoruz.

 

Bilgisayarımızı yeniden başlatarak SSL Client kurulumunu yapabiliriz.

ilgili bat dosyası : disabledriversigning

Linux Dosya Sıkıştırma ve Açma Komutları

Merhaba,

bu makalemde size Linux’da genelde kullanılan sıkıştırma ve açma komutlarını anlatacağım.

gzip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

gzip -9 dosya

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için

gunzip dosya.gz

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

 

bzip2 ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

bzip2 dosya

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için

bunzip2 dosya.bz2

bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

 

tar ile depolama ve açma yöntemi

 

Dosya depolamak için

tar -cvf dosya.tar dosya

Belirtilen dosya’yı depolar dosya.tar haline getirir.

Dosya açmak için

tar -xvf dosya.tar

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

 

tar.gz ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gzhaline getirir.

Dosya açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

 

zip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için

unzip dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unzip -P Şifre dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

 

rar ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için

unrar e dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unrar e -p Şifre dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

İyi günler…

Bıçak Sanatı..

Sanatçı Li Hongbo, Hong Kong da açtığı sergide tasarımlarını sergiledi. Bencede inanılmaz güzel çalışmalar olmuş..Bu linkden de ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. here. (via My Amp Goes to 11)

hongbo-1
Cheetah, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-2
Wasteland, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-3
Gaze, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-4
Hawk, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-5Hunting, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-6
Lotus Pond, Metal, 35 x 9.8 x 1.7 cm, 2014

hongbo-7
Bones of a Snake, Metal, 200 x 38 x 9 cm, 2014

Friendly urls with iis, using url rewrites..

Friendly urls with iis, using url rewrites..

A ThatsIT Solutions Tutorial

Writing friendly urls is not a one step procedure, not only do you need to rewrite the new urls to the old ugly urls, you need to create corresponding 301 redirects to ensure that the old urls are not exposed and leading to duplicate content, you also need to either fix every internal link to point to the new friendly urls or create a outbound rule to rewrite the urls to show friendly urls to the user.

Using IIS manager

The easiest way to create friendly urls, the corresponding 301 redirects and outbound rules is by using the url-rewire add-in for IIS. If you don’t have the URL rewrite tool you can download it using the Web Platform Installer. If you don’t have access to the IIS Manager you can place the code at the bottom of this page directly in the web.config file.

 1. Open your IIS Manager and highlight the website you want to apply the rules to.
 2. Double click url-rewrite.
  Url rewrite
 3. Click add rules from the right menu.
 4. Select user friendly url.
  SEO rule templates
 5. Give the rule a name.
 6. Enter an example ugly url.
 7. Select the format you want to use from the drop-down.
 8. Check the Create corresponding 301 redirect rule check box.
 9. Check the Create corresponding outbound rule check box.
 10. Click ok.
  Friendly url rule

That’s it all done. You can now look in your web.config and see the results.

 

In the web.config file

<system.webServer>
  ........
  <rewrite>
    <rules>
      <rule name="RedirectUserFriendlyURL1" stopProcessing="true">
        <match url="^$" />
        <conditions>
            <add input="{REQUEST_METHOD}" pattern="^POST$" negate="true" />
            <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^firstname=([^=&]+)&lastname=([^=&]+)$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="/{C:1}/{C:2}" appendQueryString="false" />
        </rule>
        <rule name="RewriteUserFriendlyURL1" stopProcessing="true">
          <match url="^/([^/]+)/([^/]+)/?$" />
          <conditions>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="Rewrite" url="?firstname={R:1}&lastname={R:2}" />
        </rule>
   </rules>
      <outboundRules>
        <rule name="OutboundRewriteUserFriendlyURL2" preCondition="ResponseIsHtml1">
          <match filterByTags="A, Form, Img" pattern="^(.*/)\?firstname=([^=&]+)&(?:amp;)?lastname=([^=&]+)$" />
          <action type="Rewrite" value="{R:1}/{R:2}/{R:3}/" />
        </rule>
        <preConditions>
          <remove name="ResponseIsHtml1" />
          <preCondition name="ResponseIsHtml1">
            <add input="{RESPONSE_CONTENT_TYPE}" pattern="^text/html" />
          </preCondition>
        </preConditions>
      </outboundRules>
  </rewrite>
  ........
</system.webServer>

Exim ssh shell komutları

Eğer exim kuyruğunda mailler birikti ise ,  bunları görmek , temizlemek , içeriğine bakmak ya da topluca silmek için kullanışlı komutları aşağıda bulabilirsiniz.

exim -bp#Mesaj kuyruğunu görüntüler.

exim -M id #Mesajı id idsi ile göndermeye çalışır.
exim -qf #Eximin tüm kuyruğu tekrar işleme almasını sağlar.
exim -qff #qf ile aynı fakat bu frozen mesajları da tekrar işleme alacaktır.
exim -Mvl id #mesaj id için mesaj kaydını görüntüler.
exim -Mvh id #mesaj id nin headerlarını görüntüler.
exim -Mvb id #mesaj id nin içeriğini görüntüler.
exim -Mrm id #kuyruktan mesaj id yi kaldırır.
exim -Mg id #başarısız ve gönderene bounce gönderir.
exim -bp | exiqsumm #Kuyruktaki mesajların özetini yazdırır.
exiwhat #şuanda exim’in ne yaptığını gösterir.
exim -bpc #kuyrukta mesaj sayısını gösterir.
exim -bp #kuyruktaki mesajların listesini yazdırır.

Tüm kuyruğu manuel olarak yedeklemek ve silmek için aşağıdaki komut dizisini sıra ile kullanabilirsiniz.

cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

Exim i yeniden başlatmayı unutmayın. – service exim restart

Ya da aşağıdaki komutları da direk olarak silme işlemi için uygulayabilirsiniz.

service exim stop
killall exim
killall -9 exim
cd /var/spool/exim/input
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/msglog
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/db
ls | xargs rm -rf
service exim start

Dreamweaver da açılır menünün flash altında kalmasına kesin çözümü..

Arkadaşlar bende epey bir araştırmadan sonra öğrendiğim… Bir konuyu sizinle paylaşmak istedim… Sorun coğu tarayıcıda yada web tasarım programında hata veriyor… Ama java script kodları ile dosyayı upload edince çözüldü… Buyrun kodlar..

Kod:
<script type=”text/javascript”>RunFoo();
function RunFoo() {
document.write(‘<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0″ width=”613″ height=”400″>\n’);
document.write(‘<param name=”movie” value=”dosya_adi.swf” />\n’);
document.write(‘<param name=”quality” value=”high”>\n’);
document.write(‘<param name=”wmode” value=”opaque”>\n’);
document.write(‘<embed src=”flash/dosya_adi.swf” quality=”high” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” type=”application/x-shockwave-flash” width=”613″ height=”400″ wmode=”opaque”></embed>\n’);
document.write(‘</object>\n’);
}</script>

src= alanından dosyanızı cağırıyorsunuz..dosya adlarını ve boyutlarınız yazmayı unutmayın…
width=” ” height=” ” alanlarına flashınızın genıslık ve yukseklıgını yazmayı unutmayın…

iyi çalışmalar…

Allow PPTP traffic inbound through a Juniper Firewall in NAT mode with only 1 publicly available IP address

SUMMARY:

Allow PPTP traffic inbound through a Juniper Firewall in NAT mode with only 1 publicly available IP address. This method can be applied to the general issue of port forwarding by substituting the protocols (e.g. PPTP to HTTP)

 

PROBLEM OR GOAL:

Environment:
 • VIP same as untrust
 • Only have 1 publicly available IP address
 • VIP defined with PPTP service
Symptoms & Errors:
 • Cannot define VIP same as untrust if using PPTP as service

SOLUTION:

 This article applies to ScreenOS 5.0 and higher.

To address this problem, enable the VIP multi-port command, which will allow configuration of a VIP service which has more than 1 port it listens to.  Without this command, a VIP service can only listen to one port.  Note that setting VIP multi-port will require a reboot.

From the command line interface (CLI):

set vip multi-port [Enter]
save [Enter]
reset [Enter]

The multi-port command will match the first port it sees in the custom service.

Next, define a custom service for PPTP and apply this service in the VIP.  From the CLI:

set service CustomPPTP group "other" 47 src 2048-2048 dst 2048-2048 [Enter]
set service CustomPPTP + tcp src 0-65535 dst 1723-1723 [Enter]
set interface ethernet0/0 vip 2048 CustomPPTP 10.1.1.10 [Enter]

Finally, create an incoming policy with destination address as the VIP using the custom service object.  From the CLI:

set policy from untrust to trust "any" "VIP::1" "CustomPPTP" permit [Enter]
save [Enter]

In this example, the PPTP server was assumed to be on the trust side of the Firewall, at IP address 10.1.1.10. Note that for Microsoft Windows, the custom PPTP service must contain both TCP port 1723 and IP protocol 47 with port 2048. The source port for TCP 1723 must be 0-65535 to allow for any source port.